Alle asbestdaken weg!

Na 2024 mogen er geen asbestdaken meer in Nederland zijn. Daar heeft de Tweede Kamer dinsdag 16 oktober 2018 mee ingestemd.
 

Staatssecretaris Van Veldhoven is van mening dat asbest een grote bedreiging is voor de volksgezondheid. Aan de NOS (Online, 2018) laat ze weten dat het de hoogste tijd is om vandaag nog met saneren te beginnen.

In het online artikel lezen we ook dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangeeft dat er nog minstens 80 miljoen vierkante meters aan asbestdaken ligt. En dat er tot en met 2017 een kleine 20 miljoen is verwijderd. Om exact te weten hoeveel asbestdaken nog verwijderd moeten worden zal de hoeveelheid ook versneld in kaart worden gebracht.

Asbest verwijderen

Het mag duidelijk zijn dat asbest verwijderen een grote opgave is. De overheid gaat daarom nieuwe stimuleringsmaatregelen initiëren om het financieel nog aantrekkelijker te maken om asbest te saneren. Tevens wordt er nagedacht om een fonds op te zetten voor particulieren en bedrijven die een asbestsanering niet kunnen betalen. Daarbij zullen ook andere overheden (provincies en gemeenten) meedenken.

Projectbegeleiding

Asbest Wat Nu! kan het gehele proces van asbestverwijdering voor u begeleiden. Een groot voordeel van projectbegeleiding is dat u één aanspreekpunt heeft voor alle werkzaamheden rondom het verwijderen van het asbesthoudende materiaal uit uw woning, pand of object. De staatssecretaris adviseert om snel te starten. Dat kan door te beginnen met een asbestinventarisatie.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over asbest verwijderen of vandaag nog willen beginnen, neem dan gerust contact met ons op!  

Foto daken en man in wit pak via Pixabay.

 

 
 
 

Heeft u vragen? Bel 0517-234013   |   Calamiteiten? Bel 06-51854985