Asbest saneren? Jazeker!

Dinsdag 23 oktober was Tjeerd van der Meulen, eigenaar van Asbest Wat Nu, te zien bij Omrop Fryslan TV.

Vorige week heeft het kabinet namelijk besloten dat voor 2025 alle asbestdaken gesaneerd moeten worden. In de uitzending wordt duidelijk dat dit best een stevig besluit is. In dit bericht licht Tjeerd zijn advies toe.

Wij begrijpen als asbestinventarisatiebedrijf best dat het een grote opgave is om voor 2025 alle asbestdaken te saneren, maar zijn er tevens van overtuigd dat we in de komende zes jaar heel wat kunnen realiseren. Maar dan zullen we wel meteen moeten beginnen! Daarnaast vinden we dat de overheid snel met passende stimuleringsmaatregelen en een fonds moet komen, mede gezien het feit dat in het verleden door de overheid bouwvergunningen zijn afgegeven met de verplichting om de daken met asbesthoudende golfplaten te voorzien. En snel om de dakeigenaren zekerheid te bieden zodat er gestart kan worden met inventarisatie en asbest saneren.

Asbesthoudende golfplaten

Als asbestinventarisatiebedrijf horen we vaak: “Mijn asbesthoudende golfplaten op het dak zien er toch nog goed uit?” Desondanks zijn deze minimaal 25 jaar oud. De jongste daken zullen er op het oog dus best nog wel goed bijliggen. Toch zijn alle daken blootgesteld aan weersinvloeden als regen, vorst, zon en wind, waardoor erosie ontstaat. De vaak niet zichtbare gevolgen, zoals losgelaten schilfers van golfplaten, treffen wij regelmatig aan in de dakgoten. Voor ons een duidelijk signaal dat de daken slijten. Tevens kunnen door de erosie de asbestvezels loskomen en in het milieu terechtkomen. 

Het is voor onze asbestinventarisatie wel duidelijk dat de maatregel alle daken asbestvrij straks bij wet is geregeld. Geen vrijblijvendheid meer. Het is nu de taak aan de overheid om met passende maatregelen te komen om dakeigenaren te stimuleren, te ondersteunen en snel tot actie over te gaan.

Asbest saneren

Op 31 december 2024 dus geen asbestdaken meer. Die datum komt telkens dichterbij. We kunnen dit alleen realiseren als we ‘gewoon’ beginnen. Gefaseerd. Stukje bij beetje. Zodat we alle daken in verloop van tijd meer en meer asbestvrij maken.

Meer?

De complete uitzending van Omrop Fryslân vindt u naast dit bericht. Meer informatie over het besluit van het kabinet leest u in ons vorige bericht.

Contact

Mocht u over asbest saneren vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Tjeerd van der Meulen. Bel naar: 0517-234013 of stuur een mail naar: info@asbestwatnu.org.

 

 

 
 
 

Heeft u vragen? Bel 0517-234013   |   Calamiteiten? Bel 06-51854985