Asbest Wat Nu! inventariseert 51 woningen te Leeuwarden

In opdracht van Zaanderwijk inventariseert Asbest Wat Nu! 51 woningen van Elkien op de Grote Kerkstraat en Oosterkade te Leeuwarden. 
De woningen vallen onder het renovatieproject van Elkien, waarbij Asbest Wat Nu! de asbestinventarisatie uitvoert.
Het contact met de bewoners is in dit project door Asbest Wat Nu! zelf georganiseerd. Hierdoor wordt de opdrachtgever in het begin van het project ontlast.
Door de 51 woningen in één samengevoegd asbestinventarisatierapport op te leveren zorgt Asbest Wat Nu! voor eenvoud en duidelijkheid voor de opdrachtgever en saneerder.

 

 
 
 

Heeft u vragen? Bel 0517-234013   |   Calamiteiten? Bel 06-51854985