Inventarisatie: project 76 woningen te Gorredijk

De komende weken gaat Asbest Wat NU! in opdracht van Van Wijnen 76 woningen van Elkien te Gorredijk inventariseren.

Fase 1 is inmiddels gestart. Hierin zullen eerst 30 woningen worden geïnventariseerd op de Compagnonstrjitte en Watse Eelkesstrjitte te Gorredijk.

Projectmatig inventariseren doet Asbest Wat NU! regelmatig. Voordeel hiervan is dat we met onze ervaring snel kunnen schakelen. Door de planning af te stemmen met Van Wijnen zorgen we voor een beperkte overlast voor de bewoner aan het begin van het renovatietraject.
 

 

 
 
 

Heeft u vragen? Bel 0517-234013   |   Calamiteiten? Bel 06-51854985