Extra kosten bij asbestdaksanering door Wet Natuurbescherming?

Huismus beschermde diersoort Wet Natuurbescherming

Inderdaad! De Wet Natuurbescherming ‘dwingt’ eigenaren namelijk min-of-meer om voorafgaand aan een asbestdaksanering ook een onderzoek te laten doen naar beschermde diersoorten.


In dit artikel:

  • Onderzoeksplicht
  • Ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig?
  • Vertraging asbestdaksanering

Onderzoeksplicht

Voor een asbestsanering moet er een soort van ecologische quickscan of natuurtoets plaatsvinden. In feite beoordeelt de natuurtoets of beschermde diersoorten geen nadelige gevolgen ondervinden van de asbestdaksanering. De overheid vraagt u sowieso om de planning van de werkzaamheden op de natuur af te stemmen. Zo moet de constructie van het bouwwerk inclusief betimmering rondom nesten of verblijfplaatsen bijvoorbeeld in een bepaalde periode ongemoeid blijven.

Ontheffing van de Wet Natuurbescherming nodig?

Als de constructie van het dak niet wijzigt of langer dan drie dagen open is en u buiten de kwetsbare periode werkt, dan hebt u geen ontheffing nodig. Is het project van grote omvang en kunt u de nadelige gevolgen niet voorkomen dan heeft u wel een ontheffing nodig. Misschien is er dan zelfs ecologische begeleiding nodig. Niet alleen bij het aanvragen van de ontheffing maar ook bij het weghalen van de nesten. En vaak moet u dan tevens voor vervangende nestgelegenheid zorgen.

Vertraging asbestdaksanering

Treft men tijdens een sanering onverwachts beschermde diersoorten aan dan worden de werkzaamheden vaak stilgelegd of lopen ze onnodig vertraging op. Om de daken dan nog binnen het voorgestelde tijdspad te saneren is vaak moeilijk. Samengevat, verbiedt de Wet Natuurbescherming dus handelingen die schadelijke kunnen zijn voor de beschermde diersoorten. Uit een natuurtoets moet blijken of vrijstelling verleend kan worden of een ontheffing nodig is. En zo’n onderzoek brengt dus extra kosten met zich mee.

Vragen over asbestdaksanering en de natuurtoets?

Heeft u vragen over dit bericht of een project waarbij wij u wellicht kunnen ontzorgen, neem dan gerust contact met ons op.

Add comment