Projectbegeleiding

Projectbegeleiding betekent dat wij het gehele proces van asbestverwijdering voor u begeleiden.

Asbest Wat Nu! kan asbestsaneringsprojecten begeleiden bij overheden, bedrijven en bij particulieren. Onze projectbegeleider weet van de hoed en de rand in de specialistische wereld van asbest.

Voorkom onnodige communicatie rondom asbestverwijdering met projectbegeleiding
Het voordeel van projectbegeleiding is dat u één aanspreekpunt heeft voor alle werkzaamheden rondom het verwijderen van het asbesthoudende materiaal uit uw woning, pand of object. Met onze jarenlange ervaring in de asbestbranche ontzorgen wij u graag van de specialistische onderdelen van asbestverwijdering.

Specialistische onderdelen projectbegeleiding

  • Uitvoeren van de asbestinventarisatie
  • Beheren van project in Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)
  • Opstellen kostenraming van asbestverwijdering, met eventueel sloop
  • Opstellen planning en bewaken ervan
  • Communicatie naar bewoners bij projectmatig onderhoud
  • Aanvragen van sloopvergunning voor verwijderen van asbest
  • Begeleiding van asbestverwijdering
  • Begeleiding van sloopwerkzaamheden.

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De overheid is standvastig. Alle asbestdaken dienen verwijderd te zijn voor het jaar 2024. Wanneer u een asbesthoudend dak heeft met een oppervlakte van meer dan 35 m2, kunt u aanspraak maken op de door de overheid beschikbaar gestelde “subsidieregeling verwijderen asbestdaken”. Indien van toepassing helpt Asbest Wat Nu! u graag bij het aanvragen van een subsidie.

Vragen over projectbegeleiding

Asbest Wat Nu! werkt samen met enkele gerenommeerde asbestverwijderings- en sloopbedrijven, waardoor we uw project zo snel mogelijk kunnen realiseren. Heeft u vragen over de projectbegeleiding of subsidieregeling? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Heeft u vragen? Bel 0517-234013   |   Calamiteiten? Bel 06-51854985